ماجرای فیش حقوقی غیرمتعارف به عاطفه و ارزش های مردم آسیب زده است. انتشار فیش حقوقی نجومی از دولت روحانی شروع شد. مجلس با برخی قوانین سعی در مبارزه فیش حقوقی های نجومی دارد.


پیرو ارسال فیش حقوقی حسین مدرس خیابانی ، مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) به «سامانه سوت زنی» خبرگزاری فارس، اقدامات لازم در جهت کسب اطمینان از واقعی بودن فیش ارسالی انجام شد و لذا پس از تایید صحت فیش مذکور از سوی مقامات مسئول شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، خبرگزاری فارس تصمیم به انتشار این فیش حقوقی نجومی گرفت که جزییات مربوط به فیش حقوقی مذکور در ادامه خبر آمده است.

گفتنی است پس از طرح کردن موضوع انتشار فیش حقوقی مذکور با مدیرکل روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری امید، معاون اداری و مالی شرکت نیز اقدام به ارائه توضیحاتی در رابطه با جزییات این فیش حقوقی نموده است که این توضیحات وی از طریق روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری امید به خبرگزاری فارس ارسال شد و لذا اطلاعیه مذکور نیز بطور کامل در انتهای خبر درج شده است.