رضا اردکانیان وزیر نیرو، امروز (سه شنبه اول تیر ماه 1400) در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به سؤال هادی بیگی نژاد نماینده مردم ملایر مبنی بر اینکه علت عدم پیش بینی نیاز کشور به برق هسته‌ای توسط وزارت نیرو اظهار داشت: این سؤال ناظر بر پیش بینی نیاز کشور به برق هسته‌ای است، ضمن اینکه سهم این انرژی در سبد متنوع برق کشور چه میزان بوده و وزارت نیرو در پیگیری این موضوع از سوی دولت و سازمان انرژی اتمی چه کارهایی را انجام داده است.

وی افزود: از سال 1383 که اساسنامه قانونی شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی به تایید رسیده و شورای نگهبان آن را تایید و اعلام کرد، امر مکان‌یابی، طراحی واحد، تأمین سوخت هسته‌ای و بهره‌برداری از برق هسته‌ای به این شرکت محول در ساختار سازمان انرژی اتمی شده است و وزارت نیرو در جایابی و ظرفیت بار و... مسئولیت داشته و همکاری نزدیکی در دست انجام دارد.

وزیر نیرو تصریح کرد: سابقا کل مسئولیت در اختیار وزارت نیرو بود و لی در سال 1360 این موضوع از وزارت نیرو منفک شده و به شرکت تخصصی واگذار شد و در سال 1383 به ذیل سازمان انرژی اتمی رفت.

اردکانیان گفت: شورای عالی انرژی کشور در مهرماه سال گذشته سند تولدی و مصرف گاز طبیعی تا افق 1420 را تصویب کرد که رئیس این شورا رئیس جمهور است.

وی افزود: سهم برق هسته‌ای در سبد انرژی کشور تا سال 1420 طبق مصوبه شورای عالی انرژی کشور 8400 مگاوات خواهد بود که فعلا 1050 مگاوات آن مورد بهره‌برداری قرار می گیرد، اما قرار است تا سال 1407 دو واحد 1050 مگاواتی مربوط به فازهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر به مدار متصل شود. ضمن اینکه مقرر شده تا سال 1425 هم دو واحد دیگر 1050 واحدی و جمعا 2100 مگاوات برق هسته‌ای در منطقه مکران به بهره‌برداری برسد ضمن اینکه تا سال 1420 نیز می‌بایست سه واحد دیگر برق هسته‌ای در مکان مناسب ساخته شود که با این کار جمعا 8400 مگاوات تا سال 1420 خواهیم داشت.