جدول خاموشی های احتمالی برق پایتخت در تاریخ یکشنبه دوم خردادماه منتشر شد.