عضو انجمن اقتصاددانان کشور می‌گوید: «به طورحتم دولت آینده برای گسترش صنعت و به حرکت درآوردن چرخ اشتغال ، نیاز به سرمایه‌گذاری دارد‌. اگر غیر از این امر تصور شود، خدمات‌رسانی بخش تولید به درستی صورت نخواهد پذیرفت.»

شرایط اقتصادی توأم با تورم و عبور از هفت خوان برای گرفتن مجوزکسب و کار مانع از سرمایه‌گذاری در بخش اشتغال زایی شده است حال پرسش این است که دولت آینده چگونه می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری جدید، شغل ایجاد کند؟ «پارس‌نیوز» در بررسی این موضوع به  گفت‌وگو با پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان کشور پرداخت.

او در تشریح این موضوع گفت: «به طورحتم دولت آینده برای گسترش صنعت و به حرکت درآوردن چرخ اشتغال، نیاز به سرمایه‌گذاری دارد‌. اگر غیر از این امر تصور شود، خدمات‌رسانی بخش تولید به درستی صورت نخواهد پذیرفت. بی‌شک ارائه خدمات بخشی از صنعت و در بهبود وضعیت اقتصادی کشور مثمر ثمر خواهد بود‌‌.»

وی افزود: «در حال حاضر نمی‌توان عنوان کرد که در دولت آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد چراکه هنوز مبرهن نیست، دولت بعد توسط چه کسی اداره می‌شود و آن فرد چه برنامه‌ای خواهد داشت اما مهم‌ترین اصل این است که در منصب دولت، برنامه‌ریزی حائز اهمیت است و دولت آینده می‌بایست برای هر بخش اعم از صنعت، اشتغال، تولید و خدمات برنامه داشته باشد. نبود برنامه ریزی و عدم شکل‌گیری زیر ساخت‌ها موجب می‌شود تا چرخ  اقتصاد به درستی حرکت نکند.‌»

جاوید تصریح کرد: «برنامه ‌ریزی برای اشتغال زایی و سرمایه گذاری باید در سه شکل کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت باشد‌. اینکه دولت آینده تنها برنامه بلند مدت خود را طرح و ارائه دهد، نشان از این دارد که هیچ اتفاق مبارکی رخ نخواهد داد.»

*مبارزه با‌ رانت خواری و فساد برای بهبود اقتصاد

عضو انجمن اقتصاددانان کشور همچنین خاطرنشان کرد: «چرخ اقتصاد برای به راه افتادن نیازمند سرمایه‌ست و هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که بدون سرمایه‌گذاری، اشتغال زایی رخ می‌دهد. دولت آینده می‌تواند برای سرمایه‌گذاری خود، از ایرانیان مقیم خارج از کشور کمک بگیرد، کسانی که با ثروت فراوان اما تمایل به سرمایه‌گذاری در داخل کشور خود را دارند.»

او متذکر شد: «برای کاهش بیکاری، سرمایه‌گذاری مهم‌ترین اصل و نیاز است تا موانع موجود آن برداشته شود. درحال حاضر کشور با تورم لجام گسیخته رو‌به روست بنابراین اصلی‌ترین نیاز کشور، کاهش و مهار تورم است. دولت آینده می‌بایست درصدد ریشه کن شدن تورم باشد چراکه در قرن ۲۱ دیگر تورم معنی ندارد و تنها برخی کشورها همچون عراق و افغانستان با آن رو به رو هستند. تیم آینده دولت باید با کمک اقتصاددانان و تحلیل‌گران ایرانی و چه بسا خارجی، تورم را مهار و اصلی ترین معضل کشور را ساماندهی کند.»

وی در پایان این گفت‌وگو گفت: «مبارزه با  فساد دیگر راهکار دولت آینده است. درحال حاضر برخی افراد با رانت خواری خود درحال بلعیدن سرمایه و اقتصاد کشور هستند. بنابراین جلوگیری و توقف حضور این افراد می‌تواند اصلی اساسی در کاهش معضلات اقتصادی و بهبود فضای معیشتی مردم باشد.»