به گزارش پارس ، جعفر قادری در گفت وگو با فارس در مورد طرح « تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی» در مجلس اظهار داشت: این شورا ساختاری مانند شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد تا در تصمیم گیری های فوری بتواند ورود کند و نمایندگان سه قوه و فعالان بخش خصوصی در آن حضور داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: تصمیم گیری هایی که جنبه قانون گذاری ندارد بلکه جنبه اجرایی دارد در این شورا انجام شود.

وی گفت: مرکز پژوهش های مجلس درباره تشکیل شورای عالی اقتصاد مطالعه شده و در مجلس هشتم نیز در دستور کار کمیسیون جهاد اقتصادی مطرح شد اما به طرح تبدیل نشد.

قادری تصریح کرد: ضمانت اجرای تصمیمات این شورا نیز در قانون آن پیش بینی خواهد شد.

این نماینده مجلس گفت: برخی تصمیمات اجرایی فراتر از عمر کاری یک دولت است یا نیاز به هماهنگی نهادهای خارج از قوه مجریه دارد بنابراین باید از همکاری سایر قوا هم استفاده شود.