شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد که صادرات گاز این شرکت به کشورهای خارج از محدوده شوروی سابق در سال 2020 نسبت به سال قبل از آن 10 درصد کاهش یافته است.

الکسی میلر در اظهارات خود نسبت به آمارهای اولیه صادرات گاز روسیه گفت که این شرکت 179.3 میلیارد متر مکعب گاز را در سال 2020 به ترکیه، چین و اتحادیه اروپا صادر کرده است. این رقم برای سال 2019 معادل 199.2 میلیارد متر مکعب بوده است.

گاز پروم اعلام کرده 4.1 میلیارد متر مکعب از این صادرات از طریق خط لوله موسوم به قدرت سیبری به چین صادر شده است.

گاز پروم اعلام کرده که هلند و روسیه هم خرید گاز از ترکیه را در سال 2020 افزایش داده‌اند. 

گازپروم می‌گوید: میزان فروش گاز این شرکت به بازار داخلی روسیه هم 225.7 میلیارد متر مکعب در سال 2020 بوده است.

شرکت گازپروم بزرگترین شرکت تولید و عرضه گاز در روسیه محسوب شده و این شرکت بازوی اصلی صادرات گاز مسکو به خارج از کشور به حساب می‌آید.