ارز ش ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۸ ارز با روند صعودی، ۲۶ ارز با روند نزولی و ۱۳ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

قیمت ۲۶ ارز در بازار بین بانکی کاهشی شد