مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۲۴ آبان ماه به بیان مسائلی همچون حواله فروشی در خودرو بلای جای دلال ها شد، اسکناس جدید ۱۰ هزار تومانی منتشر شد، ثبت نام مجدد در طرح اقدام ملی مسکن، مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت ها، می پردازد.

همچنین کاهش چشمگیر قیمت مسکن مهر پردیس، واردات خودرو در عوض صادرات، سیاست تورم زا با حذف ۴ صفر از پول ملی، وحالا بورس خواری، رقابت ناعادلانه بورس و بانک، تدابیرکرونایی مهمان ناخوانده کسب و کار، فصل جدید کارمزد خدمات بانکی، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت‌ها/کاهش چشمگیر قیمت مسکن مهر پردیس/ سیاست تورم‌زا با حذف ۴ صفر از پول ملی

مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت‌ها/کاهش چشمگیر قیمت مسکن مهر پردیس/ سیاست تورم‌زا با حذف ۴ صفر از پول ملی

مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت‌ها/کاهش چشمگیر قیمت مسکن مهر پردیس/ سیاست تورم‌زا با حذف ۴ صفر از پول ملی

مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت‌ها/کاهش چشمگیر قیمت مسکن مهر پردیس/ سیاست تورم‌زا با حذف ۴ صفر از پول ملی

مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت‌ها/کاهش چشمگیر قیمت مسکن مهر پردیس/ سیاست تورم‌زا با حذف ۴ صفر از پول ملی

مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت‌ها/کاهش چشمگیر قیمت مسکن مهر پردیس/ سیاست تورم‌زا با حذف ۴ صفر از پول ملی

مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت‌ها/کاهش چشمگیر قیمت مسکن مهر پردیس/ سیاست تورم‌زا با حذف ۴ صفر از پول ملی

مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت‌ها/کاهش چشمگیر قیمت مسکن مهر پردیس/ سیاست تورم‌زا با حذف ۴ صفر از پول ملی

مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت‌ها/کاهش چشمگیر قیمت مسکن مهر پردیس/ سیاست تورم‌زا با حذف ۴ صفر از پول ملی

مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت‌ها/کاهش چشمگیر قیمت مسکن مهر پردیس/ سیاست تورم‌زا با حذف ۴ صفر از پول ملی

مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت‌ها/کاهش چشمگیر قیمت مسکن مهر پردیس/ سیاست تورم‌زا با حذف ۴ صفر از پول ملی

مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت‌ها/کاهش چشمگیر قیمت مسکن مهر پردیس/ سیاست تورم‌زا با حذف ۴ صفر از پول ملی

مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت‌ها/کاهش چشمگیر قیمت مسکن مهر پردیس/ سیاست تورم‌زا با حذف ۴ صفر از پول ملی