مقامات وزارت کار ژاپن از بیکار شدن بیش از ۷۰ هزار نفر در این کشور بر اثر شیوع ویروس کرونا خبر دادند.

شرایط بد کسب و کار بسیاری از کارفرمایان را مجبور به تعدیل نیروهای کار و یا عدم تمدید قراردادهای کارکنان کرد.

به گفته مسئولان از پایان ژانویه تا ۶ نوامبر ۷۰ هزار و ۲۴۲ نفر کار خود را از دست داده‌اند.

با اینحال آنها معتقدند رقم واقعی احتمالا بیشتر است زیرا آمار ارائه شده مربوط به دفاتر کاریابی دولتی و ادارات منطقه‌ای کار است.

مسئولان وزارت کار ژاپن از کسب و کارها می خواهند تا با استفاده از برنامه های یارانه دولت، کارکنانشان را نگه دارند.