ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۹ مشخص شد که نشان می دهد با گذشت حدود 3 ماه از آزادسازی سهام عدالت ، ارزش روز 36 شرکت موجود در پرتفوی سهام عدالت برای دارندگان سهام 500 هزار تومانی به 15میلیون و 852 هزار تومان رسیده است. از ۱۹ مرداد ماه، ۶۰ درصد سهام عدالت و همچنین سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس قابل معامله شد.

 

 

ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۹