شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات ۱۶ شهریور ۹۹ با رشد بیش از ۵ هزار و ۸۴۷ واحدی به پله یک میلیون ۶۴۷ هزار واحدی رسید.

در معاملات امروز تعداد یک هزار و ۴۱۳ سهم اوراق بهادار به ارزش ۱۱۵ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال در بیش از ۱۰ میلیون و ۶ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

بر این اساس شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ۱۵۳۳ واحد، شاخص بازار اول ۹۸۸۶ واحد، شاخص آزاد شناور ۸۰۶۸ واحد رشد کردند و شاخص بازار دوم ۱۰۸۶۵ واحد، شاخص کل (هم‌وزن) ۳۴۷۲ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) ۲۲۷۶ واحد اُفت را تجربه کردند.

لازم به ذکر است که خودرو، فولاد، فملی، وبصادر، وتجارت خساپا و وغدیر نمادهای پربیننده امروز بودند.

معاملات بازار فرابورس

شاخص فرا بورس نیز در معاملات امروز با رشد بیش از ۴۸ واحدی به پله ۱۷ هزار و ۳۳۹ واحدی رسید.

در بازار فرابورس نیز تعداد ۵۶۸ هزار و ۲۷۶ سهم به ارزش ۵۵ هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال در بیش از یک هزار و ۷۴۷ نوبت معاملاتی داد و ستد شد.