به گزارش پارس ، محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور در گفت وگو با فارس در مورد مالیات عملکرد سال ۹۱ گفت: مذاکره مالیاتی با اصناف در مورد مالیات عملکرد ۹۱ ادامه دارد.

این در حالی است که امروز قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: جلسه اصناف با سازمان امور مالیاتی برای تعیین میزان افزایش مالیات بر عملکرد سال ۹۱ بدون هیچ توافقی به پایان رسید.

وی افزود: بنابراین تأکید می کنم تا مودیان مالیاتی اظهارنامه های خود را پرکنند و تا پایان تیرماه تحویل دهند تا مشمول جریمه مالیاتی نشوند.

به گزارش فارس سالهای قبل پس از مذاکره اصناف و سازمان مالیاتی معمولا بر رقم نرخ ۱۵ درصد توافق می کردند که اصناف مالیات درآمدی یک سال قبل به علاوه ۱۵ درصد را به عنوان مالیات خود اظهار و ارائه کنند.