به گزارش پارس ، یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: شبکه های تامین و توزیع، تعاونی ها و دستگاههای دولتی و کارخانجات می توانند برای تهیه مرغ ۴۸۰۰ تومانی به سازمان های صنعت، معدن و تجارت و سراسر کشور مراجعه نموده و مرغ مورد نظر خود را تامین نمایند.

صادقی با اشاره به اینکه این ذخیره سازی با هدف تعدیل قیمتها در ماه شعبان و ماه رمضان صورت گرفته افزود: با ذخیره سازی مرغ منجمد و توزیع روزانه آن به میزان کافی، بازار مرغ را متعادل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: قیمت هر کیلو مرغ منجمد باید در تهران با هزینه های حمل و نقل ۵۱۵۰ و در شهرستان ها ۵۲۰۰ به دست مصرف کننده برسد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: قرار است گوشت قرمز گرم هم به صورت مستقیم در فروشگاههای ماه مبارک رمضان با قیمت ۲۲ هزار تومان و در واحدهای صنعتی هر کیلو گوشت گوسفندی شقه و مخلوط با قیمت ۲۵ هزار تومان و گوشت گوساله مخلوط با قیمت ۲۷ هزار تومان عرضه خواهد شد.