به گزارش پارس نیوز، 

 وزیر صنعت، دستورالعمل بند ۷ مصوبه ۱۶ دی ماه هیئت دولت در خصوص ترخیص خودرو‌های در گمرک مانده را ابلاغ کرد.

بر این اساس امکان ثبت سفارش برای خودرو‌های دارای قبض انبار در اماکن گمرکی بدون انتقال ارز در سامانه جامع تجارت فراهم می‌شود.

دستور العمل وزیر صنعت ۲۱ بند دارد که در بند ۱۲ رفع تعهد ارزی گروهی از واردکنندگان که از ثبت سفارش‌های بانکی استفاده کرده اند موکول به ارائه پروانه گمرکی و پرداخت مابه‌التفاوت به بانک عامل حداکثر تا ۹ ماه از تاریخ ترخیص است.

 بر اساس بند ۹ دستور العمل مذکور ثبت سفارش‌ها تنها تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت معتبر است.

ثبت سفارش جدید خودرو‌های در گمرک مانده بلامانع استثبت سفارش جدید خودرو‌های در گمرک مانده بلامانع است

همچنین در تاریخ ۱۴ بهمن ماه دفتر واردات گمرک ایران نیز در بخشنامه جزییات دستورالعمل وزارت صمت در خصوص بند ۷ مصوبه هیئت دولت را برای اجرا به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

ثبت سفارش جدید خودرو‌های در گمرک مانده بلامانع است