به گزارش پارس نیوز، 

با هدف بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و در راستای اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، در پیوست شماره (۴) لایحه بودجه 98 اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده برای دستگاه‌های مشمول آمده است.

براساس بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست‌درصد(۲۰%) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به‌نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد(۱۰۰%) دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی‌شود.

در بخش اول پیوست شماره شماره (۴) لایحه بودجه ۹۸، بودجه دستگاه های اجرایی ملی مانند نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی آمده است.

براساس بند شماره ۱۰۰۲۰۰۵۰۰۰، مجموع هزینه برنامه اداره امور هیات دولت برای نهاد ریاست جمهوری 10 میلیارد و 412 میلیون تومان است. براساس جزئیات این بند، 4 میلیارد و 760 میلیون تومان از این رقم بابت بررسی، مطالعه و مشاوره جهت تسهیل فرآیند تصمیم سازی دولت است و 5 میلیارد و 652 میلیارد تومان از این رقم بابت راهبری، مدیریت و پشتیبانی جلسات کمیسیون ها و هیات دولت است.

هزینه برگزاری هر جلسه دولت و تدوین هر قانون در مجلس چقدر است؟

براساس این بخش از لایحه بودجه ۹۸، هزینه تمام شده بابت راهبری، مدیریت و پشتیبانی هر جلسه کمیسیون ها و هیات دولت 56 میلیون و 525 هزار تومان است. به عبارت دیگر، هزینه برگزاری هر جلسه کمیسیون ها و هیات دولت 56 میلیون و 525 هزار تومان برای کشور است.

همچنین براساس بند شماره 101500 مجموع هزینه برنامه قانونگذاری، نظارت بر امور کشور و توسعه دولت الکترونیک برای مجلس شورای اسلامی 400 میلیارد تومان است. براساس جزئیات این بند، 250 میلیارد تومان از این رقم بابت برنامه قانونگذاری و 146 میلیارد تومان بابت برنامه نظارت بر امور کشور و 4 میلیارد تومان هم بابت برنامه توسعه دولت الکترونیک است.

هزینه برگزاری هر جلسه دولت و تدوین هر قانون در مجلس چقدر است؟

براساس این بخش از لایحه بودجه ۹۸، هزینه تمام شده بابت تدوین هر طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی 307 میلیون و 900 هزار تومان است. به عبارت دیگر، هزینه تدوین هر قانون در مجلس 307 میلیون و 900 هزار تومان است.

انتهای پیام/