به گزارش پارس نیوز، 

در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده (۱۳۹۸)، سهم سازمان امور مالیاتی از بودجه کل کشور مبلغ 5 هزار و 640 میلیارد و 770 میلیون تومان برآورد شده است.

این مبلغ در سال جاری (۱۳۹۷) 2 هزار و 813 میلیارد و 940 میلیون تومان بوده است. سهم سازمان امور مالیاتی از بودجه سال 1396 هم 2 هزار و 17 میلیارد و 69 میلیون تومان بوده است که عملکرد آن 53 میلیارد و 104 میلیون تومان برآورد شد.

بودجه سال آینده که قرار بود 15 آذر ماه به مجلس ارائه شود سرانجام بعد از انجام اصلاحاتی به ویژه در هزینه‌ها امروز همزمان با 4 دی ماه از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شده است . دولت در لایحه‌ بودجه 1398 مجموع بودجه عمومی که شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی است را با سقف 478 هزار میلیارد تومان بسته است. از این رقم حدود 407 هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی و بیش از 70 هزار میلیارد تومان به درآمدهای اختصاصی تعلق دارد.

انتهای پیام/