به گزارش پارس نیوز، 
بر اساس تبصره 12 لایحه بودجه سال 98، دولت مجاز است اعتبار یکی از ردیفهای جدول شماره 9این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی کمتر از 2 میلیون تومان در ماه دارند اختصاص دهد.

جزئیات بودجه ۹۸|اختصاص اعتبار 2 هزار میلیاردی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان

گفتنی است، بررسی جدول شماره 9 که به براورد اعتبارات ردیفهای متفرقه در سال 98 اختصاص دارد، اعتبار لحاظ شده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری را 2هزار میلیارد تومان نشان میدهد.

جزئیات بودجه ۹۸|اختصاص اعتبار 2 هزار میلیاردی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان

انتهای پیام/