به گزارش پارس نیوز، 

نوبخت اژدری روز دوشنبه در آیین معارفه مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل افزود: هر سال بیش از چهار میلیون تن انواع محصولات زارعی ، باغی و دامی در این استان تولید می شود و با اجرای برنامه های ویژه بخش کشاورزی استان بیش از پیش متحول خواهد شد.
او اظهار داشت: این استان همچنین توانمندی های بالایی در بخش دام دارد و 2 پایگاه تحقیقاتی مربوط به امور دام در استان فعال شده است.
وی گفت: در استان اردبیل بیش از 600 واحد گاوداری صنعتی با ظرفیت 35 هزار راس دام و 480 واحد مرغداری صنعتی در استان فعال است که مقام سوم کشوری را دارد.
وی افزود: اصلاح نژاد گاومیش ، دام سنگین ، گوسفندان بومی و بزهای بومی به تعداد 54 هزار راس در 1.5 سال اخیر و همچنین توسعه 210 هزار تنی جذب مواد خام و صنایع تبدیلی و تکمیلی و پیش بینی جذب مواد خام 250 هزار تنی در سال جاری با صدور مجوزهای تاسیس و بهره برداری از دیگر اقدامات شاخصی است که انجام شده است.
در این آیین با قدردانی از زحمات بهروز آقازاده ، علی حسین احدی عالی به عنوان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل معرفی شد.

نوبخت اژدری روز دوشنبه در آیین معارفه مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل افزود: هر سال بیش از چهار میلیون تن انواع محصولات زارعی ، باغی و دامی در این استان تولید می شود و با اجرای برنامه های ویژه بخش کشاورزی استان بیش از پیش متحول خواهد شد.
او اظهار داشت: این استان همچنین توانمندی های بالایی در بخش دام دارد و 2 پایگاه تحقیقاتی مربوط به امور دام در استان فعال شده است.
وی گفت: در استان اردبیل بیش از 600 واحد گاوداری صنعتی با ظرفیت 35 هزار راس دام و 480 واحد مرغداری صنعتی در استان فعال است که مقام سوم کشوری را دارد.
وی افزود: اصلاح نژاد گاومیش ، دام سنگین ، گوسفندان بومی و بزهای بومی به تعداد 54 هزار راس در 1.5 سال اخیر و همچنین توسعه 210 هزار تنی جذب مواد خام و صنایع تبدیلی و تکمیلی و پیش بینی جذب مواد خام 250 هزار تنی در سال جاری با صدور مجوزهای تاسیس و بهره برداری از دیگر اقدامات شاخصی است که انجام شده است.
در این آیین با قدردانی از زحمات بهروز آقازاده ، علی حسین احدی عالی به عنوان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل معرفی شد.
 

6018