به گزارش پارس نیوز، 

محمد سبزه زاری روز یکشنبه  بیان کرد: در 24 ساعت گذشته آغاجاری و رامهرمز با 28 ، و دهدز با 10 درجه سانتیگراد به ترتیب بیشترین و کمترین دما را داشتند؛ حداکثر دمای اهواز در این مدت 27 و حداقل 16 درجه سانتیگراد گزارش شده است.
وی افزود: آسمان خوزستان تا 24 ساعت آینده قسمتی تا نیمه ابری همراه با وزش باد و مه صبحگاهی پیش بینی می شود.
بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان دمای هوای این استان در چند روز گذشته چند درجه افزایش یافته بود.