به گزارش پارس نیوز، 

براین اساس نرخ خرید تضمینی گندم معمولی از کشاورزان در سال ۱۳۹۸ برای هر کیلوگرم معادل ۱۴۷۰ تومان تعیین شده است.

همچنین نرخ خرید تضمینی گندم دوروم نیز برابر با ۱۵۰۲ تومان و ۹ ریال اعلام شده است.

نرخ خرید تضمینی گندم برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.