به گزارش پارس نیوز، 

محمد اسلامی در این حکم خطاب به‌رستمی، عضو هیئت مدیره و معاون پیشین بهره‌برداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) آورده است:‌ نظر به تعهد و تجارت جنابعالی، به موجب این حکم شما را به سمت سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) منصوب می‌کنم، امید است با اتکال به الطاف الهی، در اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید و استفاده از همه ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش و در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و مؤید باشید.‌

‌بنابراین گزارش رستمی پیش از این سابقه مدیریت فرودگاهی در سمت معاونت بهره برداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام(ره) و مدیریت کل فرودگاه های مهرآباد و تبریز را بر عهده داشته است.

پیش از این شهرام آدم‌نژاد مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بود که وی روز گذشته با حکم اسلامی به سمت معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی منصوب شد.

انتهای پیام/