به گزارش پارس نیوز، 

نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه، اَپک (APEC) برای نخستین بار بدون امضای بیانیه رهبران کشورهای عضو پایان یافت.

گفته می‌شد، نشست رهبران 21 کشور آسیا-اقیانوسیه پس از جنگ لفظی بین آمریکا و چین در نشست سالانه اَپک بدون دستیابی به بیانیه مشترک پایان یافته است.

اما پس از اینکه گزارش‌هایی در مورد دشواری‌ها برای هماهنگی و امضا بیانیه پایانی منتشر شد، پیتر اُنیل، نخست‌وزیر پاپواگینه نو تایید کرد که بیانیه‌ای نشست اپک منتشر خواهد شد.

به گفته یک منبع آگاه، شرکت کنندگان با بیانیه‌ای موافقت کردند اما برخی از موضوعات بحث برانگیز نظیر بوگور گلز(Bogor Goals) (یک سری اهداف برای تحقق تجارت آزاد در آسیا- اقیانوسیه)، سازمان تجارت جهانی (WTO) و روش‌های تجارت از آن مستثنی شده است. همچنین این موضوعات در خطابه رئیس نشست پوشش داده خواهد شد.

اوایل امروز رویترز به نقل از عضوی از هیئت چینی داده گزارش بود نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه، درپاپوا گینه نو برای نخستین بار بدون بیانیه مشترک اعضا امروز پایان یافت.

یک دیپلمات ارشد چینی گفته بود: «رهبران عضو توافق کردند به جای بیانیه سنتی رهبران، این امر را به رئیس نشست بسپارند تا بیانیه‌ای به عنوان رئیس به نفع تمامی اعضا برای جلب توافق عمومی منتشر کند.»

بیانیه نهایی معمولا در کنفرانس خبری پایانی قرائت می‌شود. کنفرانس خبری پایانی در ساعت 3:30 بعدازظهر به وقت محلی برگزار می شود.

این نشست در پورت مورزبی، پایتخت پاپوا گینه نو دیروز و امروز برگزار شده است. نشست اَپک از سال 1993 تاکنون برگزار می‌شود و در هر نشست بیانیه مشترک قرائت می‌شود‌.

انتهای پیام/