به گزارش پارس نیوز، 

رحمانی کارشناس اقتصادی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص رشد نقدینگی در کشور اظهار داشت: رشد نقدینگی در چند سال گذشته رفتار نامتعارفی نداشته و این امید را می دهد که می توان آن را کنترل کرد.بالاترین  رشد نقدینگی در کشور مربوط به سال 53 است که میزان نقدینگی در یک سال 57 درصد اضافه شد.

وی افزود: در حال حاضر  رقم نقدینگی حدود 1600 هزار میلیارد تومان عجیب نیست  این ها ارقام اسمی هستند و خود به خود در اقتصاد بزرگ می شوند.

رحمانی تصریح کرد: از نظر بنده چیزی به نام غول نقدینگی وجود ندارد. از سال 50 به بعد رشد نقدینگی ایران بالا بوده و متوسط 27 درصد بوده و 5 سال اخیر رشد نقدینگی حدود 26.6 درصد بوده است.چون در گذشته توانسته ایم جلوی رشد نقدینگی را بگیریم باز هم قابل کنترل است.

وی افزود:بیشتر افراد به عدد نقدینگی نگاه می کنند که  این عدد خیلی بزرگ به چشم می آید اما من به رشد آن نگاه می کنم که در حد 27 درصد و متوسط بلند مدت است.

این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهای کنترل نقدینگی گفت :راه حل ساده و کم هزینه  در این خصوص وجود ندارد.اولین کار اینست که جلوی رشد نقدینگی را بگیریم که این امر یک ابزار سیاست پولی دارد که بانک مرکزی در حال انجام آن است خط اعتباری و اجازه اضافه برداشت بانک ها از روی ناچاری بوده اما این کار را ادامه نخواهد داد.

وی افزود: همچنین بخش زیادی از کنترل نقدینگی مربوط به  سیاست مالی می شود یک اقداماتی باید به صورت جدی در این بخش انجام شود و باید یک سری هزینه ها را بپذیریم.تامین خیلی از کالا و خدمات عمومی نباید ارزان باشد این امر ممکن است سختی بر مردم و دولت باشد اما برای رفع مشکلات موجود باید این سختی ها را تحمل کرد.

رحمانی تصریح کرد:باید نگرانی های مردم راجع به افزایش قیمت دارایی های همچون طلاو ارز کم کنیم و نگرانی برای نگه داشتن پول کم شود تا سرعت گردش پول کاهش یابد.

وی تاکید کرد:در سیاست مالی باید دست از سخاوتمندی برداریم سخت است که در غیر اینصورت مردم در آینده هزینه آن را خواهند داد. بانک مرکزی باید وضعیت اضافه برداشت بانک ها را ساماندهی کند و ابزارهایی برای حفظ ارزش سرمایه مردم ایجاد شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص اینکه این راهکارها چقدر در شرایط فعلی اقتصاد قابلیت اجرا دارد گفت: وضعیت فعلی ما را به اجرای این سیاست ها مصمم تر کرده است و رشد نقدینگی در این چند ماه گذشته تمام تاثیر خود بر تورم داشته  و اکنون خیلی نگرانی جدی درباره تاثیر رشد نقدینگی بر تورم نداریم و فقط باید رشد نقدینگی را به درستی کنترل کنیم.

 

ضرورت کاهش سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و پولی

 

بر اساس این گزارش در ادامه  ندری کارشناس اقتصادی در این خصوص اظهار داشت:در شرایط فعلی با توجه به اتفاقات گذشته بانک ها چاره ندارند که به فرآیند خلق پول ادامه دهند.تا زمانی که بانک مرکزی از بانک ها حمایت می کند خلق پول ادامه پیدا می کند .از سوی دیگر اگر جلوی اضافه برداشت ها و خط اعتباری بانک ها گرفته شود تبعات اجتماعی خواهد داشت.

وی ادامه داد: اکنون وضعیت دشواری است اما می توان تدبیر کرد که البته  راهکار سخت و هزینه بری دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:اگر شرایط عادی بود رشد نقدینگی نگران کننده نبود اما اکنون بحث تقاضا برای نقدینگی نگران کننده است . اکنون تقاضا برای نقدینگی کاهش پیدا کرده و افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد باعث شده نگرانی ها نسبت به قبل بیشتر شود.

ندری اظهار داشت:اینکه باید برای رشد نقدینگی فکر کنیم ضروری است اما باید به  تاثیر بازار ارز  توجه کرد.

وی بیان کرد:تثبیت حامل های انرژی، تثبیت نرخ ارز و سود بالای بانکی طی سال های گذشته تورم را پایین نگه داشته بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:نقدینگی که از قبل ایجاد کردیم متناسب با رشد تولید نبوده و آثار تورمی دارد و چاره ای نیست.نقدینگی باید متناسب با تولید داخلی باشد.

وی در خصوص راهکارهای کنترل نقدینگی تصریح کرد:باید جلوی سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و پولی گرفته شود که این کار با دادن استقلال به بانک مرکزی امکان پذیر می شود.

ندری افزود:نکته دوم سامان دادن به نظام پولی و بانکی است. باید بانک ها را ملزم کنیم قواعد بازی در نظام بانکی را رعایت کنند که کار سختی است.

وی ادامه داد:گام سوم اصلاح چارچوب سیاست پولی است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:یکی از نکات مثبت تحریم ها اینست که  تغییراتی که سالها از موعد اجرای آن گذشته در نظام  پولی بانکی کشور رخ می دهد.

وی بیان کرد:خیلی از کشورهایی که این اصلاحات را در نظام پولی و بانکی خود انجام داده اند موفق به کنترل نرخ تورم و نقدینگی شده اند.