به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از بنیاد مستضعفان مهدی چنگیزی، مدیر بهداشت و محیط زیست شرکت حفاری با بیان اینکه رعایت الزامات HSE تاثیر بسزائی در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی شرکت دارد و یکی از عوامل بسیار مهم و نقش آفرین در رسیدن به توسعه پایدار است؛ گفت: تمامی هزینه هایی که در جهت بهبود شرایط ایمن محیط کار و ارتقای سطح فرهنگ والایHSE صورت می پذیرد نه تنها باعث حفاظت از جان و سلامتی افراد و صیانت از محیط زیست می شود، بلکه یک سرمایه گذاری بسیار مطمئن درمسیر پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جامعه نیزخواهد بود.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت حفاری بنیاد مستضعفان از تلاش شبانه روزی کارکنان دستگاه حفاری خشکی NDC-115 که در مدت زمان چهار سال گذشته با توجه دقیق و عمل به موازین و مقررات HSE، باعث شده اند هیچ عضوی از پیکره انسانی شرکت حفاری شمال در آن دستگاه، آسیب نبیند قدردانی کرد.

 

راه اندازی سامانه سیستم انبار کالا و خدمات اردوگاهی در پایگاه های شرکت حفاری شمال

 

براساس این گزارش هدف از ایجاد این سامانه کسب اطلاعات دقیق و نظارت بر ورود و خروج کالا ، میزان سنجی موجودی و مصرف کالاهای خدمات غذایی و اردوگاهی بوده و پس از مرحله امکان سنجی، تحلیل نیازها، کاهش هزینه ها و فرآیندهای کاری با اهتمام سرپرست خدمات غذایی و اردوگاهی و همکاری مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به طراحی و پیاده سازی نرم افزار مذکور در سامانه راهکاران شرکت حفاری شمال برنامه ریزی و اقدام شد.

گفتنی است این سامانه به عنوان زیر سیستمی از ماژول تدارکات و لجستیک در نظر گرفته شده است و دارای امکاناتی از قبیل تنظیم سند ورود و خروج از انبار، مدیریت وکنترل موجودی انبار و با قابلیت گزارش گیری متنوع و مختلف است که در شرکت حفاری شمال راه اندازی و اجرا شده است.

انتهای پیام/