به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از صداوسیما، آمار منتشر شده درباره عملکرد شهریور ماه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نشان می‌دهد در مهرماه امسال در مجموع ۳۲ هزار و ۹۹ پرواز در فرودگاه‌های کشور انجام شده و ۳ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۴۱۴ مسافر و ۳۶ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۱۵۷ کیلوگرم بار توسط این پروازها جابجا شده‌اند. این آمار نسبت به ماه مشابه در سال گذشته به ترتیب ۲۱، ۲۶ و ۲۷ درصد و نسبت به ماه پیش از آن به ترتیب ۱۳، ۱۵ و ۲۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در این ماه در فرودگاه مهرآباد تهران، ۹ هزار و ۵۶۱ پرواز انجام و ۱ میلیون و ۹۶ هزار و ۳۳۶ نفر جابجا شده‌اند که نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۸ و ۲۲ درصد و نسبت به ماه پیش از آن به ترتیب ۸ و ۷ درصد افت داشته است. فرودگاه مهرآباد با این تعداد پرواز ۲۹.۸ درصد کل پروازهای کشور را به خود اختصاص داده و در رتبه اول فرودگاه‌های پرتردد کشور ایستاده است.

رتبه‌های دوم و سوم فرودگاه‌های پر پرواز کشور در مهرماه متعلق به فرودگاه‌های مشهد با ۴ هزار و ۶۳۰ پرواز و ۶۷۶ هزار و ۴۷۲ مسافر و امام خمینی (ره) با ۳ هزار و ۶۶۹ پرواز و ۵۱۷ هزار و ۴۶۴ مسافر است که به ترتیت ۱۴.۴ درصد و ۱۱.۴ درصد از کل پروازها در این فرودگاه‌ها انجام شده‌اند.

فرودگاه‌های شیراز، اهواز، کیش، اصفهان، تبریز، بندر عباس و آبادان نیز در رتبه‌های ۴ تا ۱۰ پر تردد ترین فرودگاه‌های کشور قرار دارند.

در مهر ماه ۱۳۹۷ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در نه فرودگاه مهرآباد، مشهد، امام خمینی(ره) شیراز، اهواز، کیش، اصفهان، تبریز و بندرعباس انجام شده و همچنین ۸۳.۲ درصد کل پروازها داخلی، ۱۳.۶ درصد خارجی و ۳.۲ درصد به مقصد عتبات بوده‌اند

 

رشد سهم پروازهای داخلی

 

در مهر ۱۳۹۷ مجموعا ۲۶ هزار و ۷۲۱ پرواز داخلی در کشور انجام شده که ۳ میلیون و ۱۸ هزار و ۹۷ نفر با استفاده از این پروازها جابجا شده‌اند.

این پروازها نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۹ و ۲۴ درصد و نسبت به ماه پیش از آن ۱۰ و ۱۱ درصد کاهش داشته است.

از آنجا که فرودگاه مهرآباد تهران مختص پروازهای داخلی است، این فرودگاه در رتبه اول پروازهای داخلی کشور نیز قرار دارد و در مجموع ۳۵.۷۸ درصد از پروازهای داخلی در این فرودگاه انجام شده است.

بعد از فرودگاه مهرآباد، فرودگاه‌ مشهد با ۳ هزار و ۶۹۹ پرواز و ۵۴۰ هزار و ۳۳۵ مسافر در رتبه دوم و فرودگاه شیراز با ۲ هزار و ۸۰ پرواز و ۱۹۲ هزار و ۲۹۲ مسافر در رتبه سوم فرودگاه‌های پر رفت و آمد کشور قرار دارند و به ترتیب ۱۳.۸۴ و ۷.۷۸ درصد کل پروازهای داخلی را به خود اختصاص داده‌اند.

در مهرماه ۱۳۹۷ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در نه فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز، کیش، اصفهان، تبریز، بندرعباس و عسلویه انجام شده است.

 

کاهش پروازهای خارجی

 

در مهرماه ۱۳۹۷، ۵ هزار و ۳۷۸ پرواز خارجی از کشور انجام شده و ۷۲۳ هزار و ۳۱۷ نفر با این پروازها جابجا شده‌اند که این آمار نسبت به مدت مشابه سالهای گذشته به ترتیب ۲۷ و ۳۳ درصد و نسبت به ماه پیش از آن به ترتیب ۲۳ و ۳۰ درصد کاهش داشته است.

در این ماه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به عنوان فرودگاهی که تنها پروازهای خارجی انجام می‌دهد، در مقام نخست فرودگاه‌های پر تردد خارجی کشور قرار دارد و ۶۷.۱۳ درصد از پروازهای خارجی از این فرودگاه انجام شده است.

بعد از فرودگاه امام خمینی (ره)، فرودگاه‌های مشهد با ۹۳۱ پرواز و ۱۳۶ هزار و ۱۲۷ مسافر خارجی و شیراز با ۲۶۷ پرواز و ۲۸ هزار و ۷۲۱ مسافر خارجی در رتبه‌های دوم و سوم فرودگاه‌های پرتردد بین‌المللی کشور قرار دارند و به ترتیب ۱۷.۳۱ و ۴.۹۶ درصد پروازها را به خود اختصاص داده‌اند.

در مهرماه ۱۳۹۷ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین المللی به ترتیب در دو فرودگاه امام خمینی(ره) و مشهد انجام پذیرفته است.

 

کاهش پروازهای عبوری

 

با بررسی آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، می‌توان مشاهده کرد که در مهرماه سال جاری نشست و برخاست‌های فرودگاههای کرمان با متوسط ۱۵۴ مسافر در هر پرواز و در فرودگاه همدان با متوسط ۱۱مسافر در هر پرواز بیشترین و کمترین تراکم مسافر را شامل می‌شوند.

همچنین در مهرماه سال جاری، ۲۴ درصد از پروازهای برنامه ای شرکت های هواپیمایی داخلی، دارای تأخیر بوده و در همین مدت متوسط زمان تأخیر ۸۰ دقیقه است.

از سوی دیگر این آمار نشان می‌دهد که در مهرماه ۱۳۹۷ در ۲۴ ساعت شبانه روز، اوج پروازها در ساعت ۶ و در روزهای هفته، اوج پروازها در روز سه شنبه بوده است. همچنین در پروازهای عبوری از فراز کشور در مهرماه سال جاری حدود ۲۳ درصد نسبت به ماه مشابه سـال گذشته کاهش دیده میشود.

گفتنی است فرودگاه ابوموسی با ۲ پرواز و انتقال ۲۲ مسافر، کم ترددترین فرودگاه کشور در مهرماه سال جاری بوده است.

انتهای پیام/