به گزارش پارس نیوز، 

در این نامه‌ آمده است؛

«مطابق آنچه که در رسانه‌ها منعکس گردیده، آقای «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی به عنوان یکی نامزدهای اصلی موردنظر اعضای آن شورا برای تصدی مسئولیت شهرداری تهران معرفی شده است.

حسن ظن اعضای محترم شورای شهر تهران به ایشان در حالی که بعد از شش سال تصدی وزارتخانه‌ای مهم، با کارنامه‌ای مردود و تهی از اقدامات مفید از مسئولیت شانه خالی کرده است، جای سئولات جدی در اذهان مردم نسبت به شاخص‌های مورد نظر آن شورا ایجاد کرده است.

از جمله این سئوال که چگونه فردی با دیدگاه‌های نئولیبرایستی افراطی که به حداقل رساندن خدمات اجتماعی از محورهای این نگاه است، نامزد مسئولیت بزرگترین نهاد دمت‌رسانی به شهروندان تهران می‌شود.

چگونه اعضای محترم آن شورا به فردی اعتماد می‌کنند که طی شش سال مسئولیت در حوزه شهرسازی کشور در زمینه احیای بافت‌های فرسوده در محلات محروم و بازآفرینی شهری کوچک‌ترین قدمی برنداشت و در شورایعالی شهرسازی و معماری، چارچوب و قوانینی برای مقابله با شهرفروشی و تراکم‌های نامشروع و بی‌ضابطه ارائه نکرد!

آیا فردی با این نگاه‌های افراطی که حتی همکاری با رئیس‌جمهوری و همفکران شما در دولت را برنتافت، شایسته اعتماد مجدد است؟ واقعا چه سرنوشتی در انتظار شهر بزرگ تهران با مسئولیت چنین فردی خواهد بود؟

با این تفاصیل، درخواست داریم با تجدیدنظر در ملاک‌های انتخاب نامزدهای تصدی شهرداری تهران، افرادی را در لیست خود قرار دهند که خدمت‌رسانی به مردم در منظومه فکری آنان تعریف شده باشد.»