به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از بانک مرکزی؛ بانک‌های ملت و ملی به ترتیب با ۶۵۷۶.۲ و ۵۰۳۸.۱ میلیارد ریال بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند.

همچنین درمجموع تسهیلات پرداختی از شهریور ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۷ به شرکت‌های دانش بنیان، معادل ۶۱۸۳۷.۸ میلیارد ریال تسهیلات بوده که این میزان به تفکیک برای بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی شده و بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به ترتیب معادل ۱۴۴۶۱.۲، ۲۵۰۵۱.۳ و ۲۲۳۲۵.۳ میلیارد ریال بوده است.

مانده کل تسهیلات اعطایی به ۱۱۳۰ شرکت دانش بنیان در پایان شهریور ۱۳۹۷ معادل ۶۳۴۰۶.۷ میلیارد ریال (میانگین به هر شرکت ۵۶.۱ میلیارد ریال) است. بیشترین مانده به بانک‌های ملی (۱۰۶۱۹.۱ میلیارد ریال)، ملت (۹۵۴۲.۵ میلیارد ریال) و صادرات (۹۰۶۱.۱ میلیارد ریال) تعلق دارد.

خاطرنشان می‌شود، مانده مطالبات غیرجاری به میزان ۱۰۱۳۲.۵ میلیارد ریال (متعلق به ۱۶۷ شرکت) و معادل ۱۶ درصد کل مانده تسهیلات است.

مانده مطالبات غیرجاری شامل ۲۶۳۲.۶ میلیارد ریال سررسید گذشته (۷۲ شرکت)، ۱۵۱۴.۱ میلیارد ریال معوق (۴۲ شرکت) و ۵۹۸۵.۸ میلیارد ریال مشکوک الوصول (۵۳ شرکت) است.

انتهای پیام/