به گزارش پارس نیوز، 

 از گناوه ، اسکندر پاسالار صبح امروز در نشست با مسئولان شهرستان گناوه با بیان اینکه اعتبار کارت‌های ملی قدیمی فقط تا پایان سال تعیین شده اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده فرصت استفاده از کارت‌های ملی قدیمی تا پایان سال 1397 تعیین شده است.

وی، با بیان اینکه در استان بوشهر 70 درصد واجدان شرایط کارت‌های خود را تعویض کرده‌اند تصریح کرد: 30 درصد افراد باقی مانده فقط تا پایان امسال فرصت دارند نسبت به تعویض کارت خود اقدام کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر ارائه خدمات شناسنامه‌ای را سال آینده تنها با ارایه کارت ملی هوشمند میسر دانست و گفت: تمامی مراکز ثبت احوال و دفاتر خدمات دولتی استان بوشهر آمادگی دارند نسبت به تعویض کارت‌های ملی قدیمی به جدید اقدام کنند.

پاسالار از استقرار پایگاه تعویض کارت ملی دریانوردان در لنگرگاه‌های گناوه خبرداد و بیان کرد: به سبب اینکه گناوه رفت و آمد‌های زیادی در حوزه دریانوردی دارند و پایگاه سیار تعویض کارت ملی برای رفاه ملوانان در لنگرگاه‌ گناوه مستقر می‌شود.

وی با اشاره به استقرار پایگاه سیار تعویض کارت ملی در روستاهای استان بوشهر افزود: پایگا‌های سیار با هماهنگی دهیاران روستا‌ها در ماه یک روز برای ارایه خدمات تعویض کارت ملی قدیمی به هوشمند در روستاها مستقر می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر، تعیین مهلت ثبت وفات 10 روزه و ولادت 15روز دانست و تاکید کرد: بعضی از مردم در این امر مهم کوتاهی می‌کنند.

دانشگا‌ها و موسسات آموزش عالی و مدارس برای تعویض کارت ملی همکاری کنند

فرماندار گناوه با بیان اینکه مردم همکاری خوبی با ثبت احوال دارند گفت: نگا‌ه به ثبت احوال ویژه است و فضای مجازی می‌توانند در امر تعویض کارت‌های ملی به ما کمک کنند.

پاک‌نژاد بیان کرد: باید دانشگا‌ها و موسسات آموزش عالی و مدارس را موظف کرد تا با اداره ثبت احوال برای تعویض کارت‌های ملی قدیمی به هوشمند کمک کنند.

سن افراد برای تعویض کارت‌های ملی باید 15 سال به بالا باشد

رئیس ثبت احوال گناوه نیز با بیان اینکه سن افراد برای تعویض کارت‌های ملی باید 15 سال به بالا باشد خاطر نشان‌کرد: با راهکار‌های جدید از جمله کمک از آموزش و پرورش و دانشگا‌ها 30 درصد باقی مانده که کارت ملی هوشمند دریافت نکرده‌اند را نیز باید ملزم به دریافت کارت ملی کرد.

تمیمی گفت: سهمیه کارت هوشمند تعویضی اداره ثبت احوال گناوه در ماه میانگین 2 هزار کارت در ماه بود که به 279 کارت در ماه کاهش یافته است.