به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از شاتا، به منظور تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط و طرحهای نیمه تمام از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد سال 212 هزارو 552 میلیارد ریال تسهیلات به 29.3 هزار واحد صنعتی پرداخت شده است.

از این میزان تسهیلات اعطا شده ، مبلغ 119 هزارو 728 میلیارد ریال پرداختی مستقیم بانکها و 82هزارو و 612 میلیارد ریال از طریق فرآیند رونق تولید بوده است .

گفتنی است تعداد ثبت نام کنندگان اولیه حدود 44.4 هزار واحد بوده است .

استان گیلان با 2317 فقره وام دریافتی در رتبه اول اصفهان با 2085 فقره دوم و همدان با 2040 فقره در رتبه سوم تسهیلات دریافتی قرار می گیرد .

همچنین بانک ملی با 34 هزارو 438میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در رتبه اول ، سپه با 32 هزارو 261.5 میلیارد ریال دوم ،‌بانک کشاورزی با 27 هزارو 25.2 میلیارد ریال سوم و بانک ملت با 23 هزارو 963.1 میلیارد ریال در رتبه چهارم تامین مالی بنگاهای تولید کوچک ، متوسط و طرحها ینیمه تمام با پیشرفت بالای 60 درصد قرار دارند .

انتهای پیام/