به گزارش پارس نیوز، 

اکبر سپهری ظهار داشت: امروز قیمت هرکیلوگرم گوشت نرمه گوسفندی در بازار به مبلغ 68 تا 70 هزار بوده و هرکیلوگرم گوشت مخلوط گوسفندی نیز با قیمت 53 هزار تومان به فروش می‌رسد.

وی با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله نیز تفاوت چندانی با گوشت گوسفندی ندارد، ابراز کرد: قیمت هرکیلو گرم گوشت نرمه گوساله 68هزار تومان و گوشت مخلوط نیز 60 هزار تومان است.

رئیس اتحادیه قصابان همدان با تاکید بر اینکه گوشت منجمند به اندازه کافی در بازار وجود ندارد و این امر موجب فشار بر روی گوشت گرم و افزایش قیمت آن شده است، گفت: از هفته آینده گوشت منجمند به اندازه نیاز مردم وارد بازار می‌شود.

گوشت منجمند 29 هزار تومانی به دست مردم می‌رسد

سپهری وفا گفت: از هفته آینده گوشت منجمند با قیمت 29 هزار تومان، وارد بازار می‌شود و تلاش می‌کنیم تا در فروشگاه‌های بیشتری عرضه شود.

وی با بیان‌اینکه در حال حاضر میزان گوشت منجمند موجود در بازار به اندازه نیاز مردم نیست، تصریح کرد: متاسفانه در بیشتر مغازه‌ها این گوشت با قیمت بیش از 50 هزار تومان به فروش می‌رسد.

رئیس اتحادیه قصابان همدان با تاکید بر اینکه تمام گوشت های منجمند موجود در بازار با دلار 4هزار تومانی وارد کشور شده است، عنوان کرد: قیمت 52 هزار تومانی گوشت منجمند غیر واقعی است که بدون شک دست‌های پشت پرده در آن دخیل‌اند.

سپهری وفا از عرضه گوشت گرم گوسفندی به شکل هفتگی خبر داد و گفت: برای بهره مندی همه اقشار جامعه از این نوع گوشت، حجم گوشت‌ها را کمتر کرده و در بسته‌های کوچک‌تری به مردم عرضه می‌شود.

وی افزود: وقتی گوشت منجمند با قیمت 29 هزار تومان و به اندازه نیاز مردم در بازار توزیع شود بدون شک قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله نیز کاهش می‌یابد.