به گزارش پارس نیوز، 

ضیاء نصرتی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تهیه نقشه حدنگاری (کاداستر) از اراضی کشاورزی به منظور رسیدن به نتایجی همچون تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، مدیریت و استفاده بهینه از اراضی، صدور اسناد مالکیت، شناسنامه کردن و بسترسازی جهت تحقق دولت الکترونیک در بخش کشاورزی است.
وی با بیان اینکه 206 هکتار از عرصه های اراضی شهرستان ری جزو اراضی ملی محسوب می شود، یادآور شد: پاسخ سریع به استعلامات مردم و تثبیت مالکیت دولت بر این اراضی از مهمترین دستاوردهای اجرای طرح کاداستر(حدنگاری) در این محدوده است.
نصرتی ادامه داد: 90 درصد از اراضی ملی ری تاکنون تحت پوشش کامل اداره منابع طبیعی شهرستان در آمده و تا پایان برنامه ششم توسعه باید طرح کاداستر در تمام اراضی ری انجام شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از زمین های شهرستان ری اوقافی هستند، عنوان کرد: تفکیک زمین های اوقافی از اراضی ملی و کشاورزی یکی از مهمترین ماموریت های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ری است.
شهرستان ری (به مرکزیت شهرری) با یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت دارای چهار شهر شهرری، باقرشهر، کهریزک و حسن آباد و چهار بخش مرکزی، کهریزک، فشاپویه، خاوران و قلعه نو است.
3218/6003