به گزارش پارس نیوز، 

منابع متفاوتی برای تامین انرژی واحد‌های نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که در کشور ما به دلیل برخورداری از منابع غنی نفت و گاز، استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید برق مرسوم‌تر است.

در حال حاضر سوخت‌های گاز طبیعی، گازوئیل و مازوت در نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند که در این میان، گاز طبیعی کم‌ترین آلودگی را تولید می‌کند، بنابراین هم اکنون بیشترین مصرف بخش نیروگاهی کشور از گاز طبیعی تامین می‌شود.

سال گذشته، گاز تحویلی به نیروگاه‌های کشور به میزان 66 میلیون مترمکعب و سوخت مایع مازوت و گازوئیل مصرفی هشت هزار و 300 میلیون لیتر بوده که حاکی از مصرف بیش از 88 درصدی سوخت گاز در نیروگاه‌های کشور است. همچنین براساس برآورد صورت گرفته، از ابتدای سال جاری تا نیمه مهرماه امسال، بیش از 95 درصد سوخت نیروگاه‌های کشور از طریق گاز تامین شده است.

در حال حاضر، سوخت اول تمامی نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی، گاز طبیعی و سوخت دوم آن‌ها گازوئیل است. مصرف گاز طبیعی علاوه بر مزیت‌های زیست محیطی، منجر به کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و افزایش قابلیت اطمینان بهره‌برداری از واحد‌های نیروگاهی نسبت به سوخت مایع است. بر اساس برآورد صورت گرفته، سوخت مصرفی (گاز) نیروگاه‌ها تا پایان شهریورماه سال جاری به حدود 43 میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، حدود هفت درصد و در مقایسه با مردادماه حدود 21 درصد رشد پیدا کرده است.

همچنین سوخت مصرفی (گازوییل) نیروگاه‌ها در مدت زمان یاد شده به یک هزار و 71 میلیون لیتر و سوخت مصرفی (نفت کوره) نیروگاه‌ها تا پایان شهریورماه امسال به یک هزار 54 میلیون لیتر رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، به ترتیب حدود 23 و 31 درصد میزان مصرف سوخت‌های یاد شده کاهش یافته است.