به گزارش پارس نیوز، 

غلامرضا مصباحی‌مقدم، با اشاره به تجربه تلخ 25 ساله مناطق‌آزاد در ایران گفت: بر خلاف اهداف اولیه در نظر گرفته شده در اساسنامه این مناطق، تولید و صادرات در این مناطق‌ محقق نشده‌ و در واقع این مناطق برای واردات، آزاد هستند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور، افزایش مناطق‌آزاد منطق اقتصادی ندارد، اظهارداشت: توسعه کمی این مناطق‌، معامله نمایندگان مجلس با یکدیگر است و در این خصوص میان نمایندگان مبادله رای صورت می‌گیرد که در نهایت این موضوع به اقتصاد کشور ضربه بزرگی وارد می‌کند.

مصباحی مقدم در پایان خاطرنشان کرد: مناطق ویژه اقتصادی برای نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، رای‌آفرین است، حتی اگر این مناطق پس از سال‌ها فعال نشوند.

در لایحه جدید افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید قرار است 8منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه دیگر به مناطق قبلی اضافه شود. البته تا به امروز 9منطقه آزاد و 67 منطقه ویژه اقتصادی در کشور مصوب شده که 2منطقه آزاد و 35 منطقه ویژه از آن، غیرفعال هستند بنابراین مجموع مناطق آزاد و مناطق ویژه کشور به 165 منطقه خواهد رسید.

انتهای پیام/