به گزارش پارس نیوز، 

 براساس آیین نامه های داخلی مجلس ، رئیس جمهور در هر زمانی که نیاز به بیان مسائل و حرف زدن در مجلس را دارد می تواند در این محیط حاضر شود .
وی ادامه داد : در این شرایط دولت بیشتر از هر زمان دیگر نیاز دارد که به بیان مسائل بپردازد تا مشکل فاصله با مردم را بکاهد .
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور گفت : اگر دموکراسی را قبول داریم طرح سوال از رئیس جمهور حق نمایندگان مجلس و به معنای روشنگری است.
وی افزود : در جلسه طرح سوال ، رئیس جمهور ضمن پاسخگو بودن به سوالات نمایندگان ، روشنگری بکند و از مجلس برای رفع مشکلات استمداد بگیرد .
یوسف نژاد اضافه کرد : سوال از رئیس جمهور قانونی و این کار به نفع مردم است .
وی حضور رئیس جمهور در مجلس و طرح سوال از وی را به نفع دولت ، رئیس جمهور، مجلس و مردم دانست و افزود : روز پرسیدن سوال از رئیس جمهور یکی از باشکوهترین روزهای مجلس خواهد شد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین از رئیس جمهور و وزرایش خواست تا از طریق مطبوعات و رسانه ها با مردم حرف بزنند و تصمیم گیری پشت درهای بسته نتیجه ای نخواهد داشت.
وی در خصوص استیضاح وزیر کار نیز گفت : طرح سوال و استیضاح وزیر همسو با برنامه پیاده کردن جنبه های نظارتی فعالیت مجلس است که صورت گرفت .
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : اصرار بی فایده دولت برای نگهداشتن مدیران ضعیف و اعمال شیوه رودربایستی در مقابل آنها ، کمکی به رفع مشکلات جامعه و مردم نخواهد کرد و باید در این زمینه جدی بود .
وی از نظارت به عنوان یکی از ابعاد فعالیت قانونی مجلس برای عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی نام برد و ادامه داد : این کار برای شفاف سازی ، ایجاد انضباط کاری و دیدن نقاط ضعف در کنار نقاط مثبت به شمار می رود .
یوسف نژاد اضافه کرد : اگر در مسیر نظارتی مواردی مشاهده شود مجلس با قانون نویسی های جدید می تواند یاریگر دولت باشد .
/1899/2096