به گزارش پارس نیوز، 

سکه امامی با قیمت 4 میلیون و 50 هزار تومان ، نیم سکه با قیمت 1 میلیون 950 هزار تومان، ربع سکه 950 هزار تومان و سکه یک گرمی 500 هزار تومان داد و ستد شد.