به گزارش پارس نیوز، 

پرینچک در گفت و گو با تلویزیون اولوسال به انتقاد از سیاست های اقتصادی و سیاسی دولت ترکیه پرداخت و اظهار کرد: با صعود نرخ ارز در بازار، علاوه بر افزایش تورم، گرهی دیگر بر مشکلات اقتصادی ترکیه افزوده است.
وی با بیان این که نیاز امروز ترکیه ساخت پل ها و بزرگراه های عریض و طویل نیست، گفت: نیاز اساسی ترکیه در وضعیت کنونی، یافتن راهی برای مبارزه با تورم و مقابله با افزایش نرخ ارز خارجی است.
وی بیان کرد: افزایش واردات محصولات از خارج و فاصله گرفتن آن از میزان صادرات به افزایش کسری تراز تجاری کشور منجر شده است و بی تردید این وضعیت وابستگی ترکیه را به خارجی ها بیشتر می کند.
وی افزود: بارها در برنامه های تلویزیونی و سمینارهای اقتصادی با صدایی رسا خطاب به دولت پیشنهاد کرده ام که چاره کار در مبارزه با فتنه های غرب به ویژه آمریکا تقویت تولید ملی است و امروز نیز بار دیگر بر آن تاکید می کنم چرا که شاهدیم غافل شدن دولت از این امر مهم در طول سالیان گذشته، وضعیت کنونی اقتصاد را به فلاکت نزدیک کرده است.
وی هدف آمریکا در فشار به اقتصاد دو کشور ایران و ترکیه را ایجاد هرج و مرج در این کشورها دانست و تاکید کرد: ترکیه در اولویت آمریکا برای تجزیه خاک کشور است و پس از آن نوبت ایران خواهد بود.
وی تصریح کرد: استفاده از پول ملی در تجارت بین المللی، تقویت تولید ملی از طریق همکاری با کشورهای آسیای غربی و کاهش نرخ بهره موجب کاهش تقاضا برای خرید دلار در بازار و در نهایت تقویت ارزش لیر در برابر آن خواهد شد.
اورهان بورسالی روزنامه نگار و تحلیل گر ترک طی مقاله ای در روزنامه جمهوریت دو ماه پیش نیز اقتصاد ترکیه را شکننده، بدون تولید ارزش افزوده با تکیه به فناوری نوین، متکی بر فناوری پایین و متوسط، وابسته به بدهی با نرخ بهره بسیار بالا توصیف کرد و مدعی شد که حزب حاکم عدالت و توسعه 150 میلیارد دلار نرخ بهره بدهی خارجی پرداخت کرده است.
به گزارش ایرنا، ترکیه 438 میلیارد دلار بدهی ناخالص خارجی در بخش عمومی و خصوصی دارد که این میزان بدهی برابر با 52 درصد کل تولید ناخالص این کشور است.
خاورم/1905