به گزارش پارس نیوز، 

مصوبه شورای اقتصاد درباره اصلاح قیمت خرید چغندر قند پاییزه و تعیین جایزه در قبال تحویل هر تن چغندر قند از سوی محمدباقر نوبخت دبیر شورای اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است:  شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1397/03/7 درخواست‌های شماره 020/17883 مورخ 1396/7/19 و 020/2013 مورخ 1397/2/8 وزارت جهاد کشاورزی در مورد اصلاح مصوبه شماره 45523 مورخ 1397/2/5 شورای اقتصاد موضوع قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی، برگ سبز چای و پیله‌تر ابریشم برای سال 1397 و محصولات باغی برای سال 1396 را به استناد ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد.

1- در توضیحات ردیف 6 جدول شماره (1) مصوبه مذکور درصد عیار برای چغندر قند پاییزه از 16 درصد به 15 درصد تغییر می‌یابد. نحوه محاسبه قیمت خرید چغندر قند پاییزه برای عیارهای مختلف، بر اساس فرمول مورد توافق وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شرک ایران تعیین می‌شود.

2- متن ذیل در انتهای جدول شماره یک مصوبه فوق‌الذکر اضافه می‌شود.

«در قبال تحویل هر تن چغندر قند 20 کیلوگرم تفاله خشک (به نرخ هر کیلوگرم 1200 ریال برای چغندر قند بهاره و 1000 ریال برای چغندر قند پاییزه) و 2 کیلوگرم قند یا شکر (به نرخ هر کیلوگرم 7500 ریال برای چغندر قند بهاره و 6500 ریال برای چغندر قند پاییزه) به عنوان جایزه تحویل می‌شود. به ازای هر کیلوگرم چغندر قند مبلغ 410 ریال هزینه حمل در سقف قیمت ابلاغی منظور شده است.

«اصلاحات فوق از طریق بهبود بهره‌وری کارخانجات، نباید سبب افزایش قیمت مصرف‌کنندگان و ایجاد بار مالی برای دولت شود.»

- سایر مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقی است.

انتهای پیام/