به گزارش پارس نیوز، 

حیدر علی حسینی تصریح کرد: مزارع و عرصه های طبیعی با توجه به شدت گرمای هوا و خشکی زمین با کمترین بی مبالاتی و جرقه دچار آتش می شوند.
وی تاکید کرد: با توجه به این شرایط و به منظور جلوگیری از ایجاد آتش سوزی کشاورزان باید در هنگام برداشت غلات نکات ایمنی را رعایت کنند.
مدیر جهاد کشاورزی ملکشاهی همچنین پیش بینی کرد: هشت هزار تن گندم و جو در سال زراعی جاری از مزارع این شهرستان برداشت شود .
وی گفت : شهرستان ملکشاهی دارای 23 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی شامل 22 هزار هکتار دیم و یک هزار هکتار آبی است.
علی حسینی اظهار کرد: مطرح بودن احتمال خشکسالی در سال زراعی جاری در این شهرستان که مزارع غلات ان عمدتا دیم هستند باعث شد که تنها هشت هزار هکتار از مزارع زیر کشت غلات قرار گیرد.
مدیر جهاد کشاورزی ملکشاهی خاطر نشان کرد: محصول برداشتی با نرخ مصوب در مرکز خرید جهاد کشاورزی خریداری می کند.
بیش از 6 هزار نفر از جمعیت 30 هزار نفری ملکشاهی کشاورز هستند .