به گزارش پارس نیوز، 

براساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پیک مصرف برق در روز گذشته (شنبه 19 خردادماه) 48 هزار و 905 مگاوات بوده که در مقایسه با پیک مصرفی جمعه آخرهفته که برابر با 44 هزار و 405 مگاوات بوده، سیر صعودی مصرف را شاهد هستیم.
میزان مبادلات برق نیز در روز گذشته برابر با یک هزار 575 مگاوات بوده که سهم صادرات از این میزان 945 مگاوات و واردات برق نیز 630 مگاوات بوده است.
گفتنی است میزان مصرف برق صنایع نیز در روز گذشته چهار هزار و 219 مگاوات بود که نسبت به جمعه که میزان آن چهار هزار و 448 مگاوات بوده است، مصرف برق این بخش تغییرات زیادی نداشته است.
پیک مصرف یا ساعات اوج مصرف به‌طور معمول در شش ماه نخست سال در ساعت‌های 12 تا 16 (پیک روزانه) و 19 تا 23 در شب (پیک شبانه) اتفاق می‌افتد.