به گزارش پارس نیوز، 

علیرضا مهاجر در بازدید از برداشت کلزا در منطقه کلاله استان گلستان با بیان این که تاکنون بیش از ۱۰۰ هزارتن کلزا در استان گلستان برداشت شده است، اظهار داشت: استان گلستان امسال بیش از ۳۰ درصد کلزا در کشور را تولید کرده است.

مجری دانه‌های روغنی گفت: ۵۰ درصد پول کلزاکاران تاکنون پرداخت شده و بقیه پول کشاورزان نیز پرداخت خواهد شد.

مجری دانه‌های روغنی اظهارداشت:پیش‌بینی می‌شود امسال تولید کلزا در کشور به ۳۰۰ هزار تن برسد که بیش از ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت.