فروغ جعفرزاده مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی تابان در خصوص تاخیر پرواز 6301 تهران به بوشهر بیان کرد: پرواز تهران به بوشهر قرار بود تا ساعت 15:45 دقیقه انجام شود که به علت بروز نقص فنی این پرواز به تاخیر افتاد؛ هم اکنون پرسنل فنی در حال بررسی و رفع مشکل هستند تا این پرواز به زودی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه ضرب و شتم رئیس ایستگاه این شرکت توسط مسافران صحت ندارد اظهار کرد: یکی از پرسنل ایستگاه این شرکت هواپیمایی مورد حمله یکی از مسافران قرار گرفته بود که هم اکنون مشکل خاصی وجود ندارد و کادر حاضر در فرودگاه وضعیت را به شرایط عادی و آرامش باز گردانده اند.

جعفرزاده تصریح کرد: ترمینال 4 توسط مسافران این پرواز بسته نشده بلکه افراد درصدد ایجاد خلل در پرواز دیگری بودند که کادر فرودگاه از این امر جلوگیری کردند.