به گزارش پارس به نقل از تسنیم، در حالی دولت در سال ۹۱ به ازای هر ایرانی ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی در مجموع به بیش از ۷۳ میلیون نفر پرداخت کرده است که مجموع یارانه نقدی پرداختی به مردم در سال گذشته به مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید.

این در حالی است که کمیسیون تلفیق امروز در جریان تصویب جزئیات لایحه بودجه ۹۲، سقف یارانه نقدی قابل پرداخت به مردم در سال جاری را ۲۷ هزار میلیارد تومان تعیین کرد که با این حساب در صورتی که دولت نخواهد کسی را از لیست دریافت یارانه حذف کند، به هر نفر حداکثر ۳۰ هزار تومان در هر ماه اختصاص می یابد که ۱۵۵۰۰ تومان از یارانه نقدی فعلی کمتر است.

مگر اینکه دولت طبق رویه سال جاری به مصوبه مجلس عمل نکند و تمام یارانه تصویبی را که ۵۰ هزار میلیارد تومان است، به یارانه نقدی اختصاص دهد و سهم تولید و دولت را نپردازد.

در صورتی که دولت بخواهد تمامی ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یارانه نقدی اختصاص دهد، امکان افزایش یارانه نقدی به ۵۷ هزار تومان وجود دارد.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در نشست خبری با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره بند ۵۶ لایحه بودجه ۹۲ گفت: پیشنهادات مختلفی در کمیسیون مطرح بود اما همه اعضاء اصرار داشتند که در این رابطه مستند به قانون عمل شود و بر این اساس ۱۰ درصد درآمد هدفمندی یعنی تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش سلامت اختصاص یابد و از ۴۵ هزار میلیارد تومان باقی مانده ۵۰ درصد یعنی معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانوارها، ۳۰ درصد معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید و ۲۰ درصد یعنی تا مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی دولت اختصاص می یابد.

وی افزود: همچنین بر اساس تبصره بند ۵۶ لایحه بودجه دولت می تواند تا ۱۰ درصد از اعتبارات مربوط به هر کدام از ردیف ها را به ردیف های دیگر اختصاص دهد و دولت مختار است که ۱۰ درصد از تولید یا ۱۰ درصد از سهم دولت را به یارانه نقدی اضافه کند. بر اساس تبصره دیگری نیز مصوب شد که پرداختی به هر فرد در هر ماه نباید بیشتر از عملکرد سرانه بهمن ۹۱ باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه اگر دولت ۱۰ درصد از سهم بخش دیگری را برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد، میزان یارانه نقدی خانوارها ۲۷ هزار میلیارد تومان خواهد شد، اظهار داشت: این در حالی است که سال گذشته عملکرد ۱۲ ماهه دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است و اگر قرار باشد بر اساس سال گذشته عمل شود یا دهک ها کم می شوند یا یارانه ی نقدی کاهش می یابد که این ممکن است درعمل مشکلاتی ایجاد کند. چرا که اگر دولت بخواهد مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را به ۵ یا ۶ دهک اختصاص دهد باید حداقل ۲ یا ۳ دهک را حذف کند لذا احتمالا این مصوبه در کمیسیون تلفیق مورد تجدید نظر قرار می گیرد و تغییراتی در آن اعمال خواهد شد.