به گزارش پارس به نقل از مهر، وجیه الله جعفری از رویکرد دولت در هدایت موضوعی حرکتها به سمت بخش خصوصی سخن گفت و اظهار داشت: تمام تلاش و همت دولت، افزایش توان بخش خصوصی وسرمایه گذاری توسط مردم است.

وی ادامه داد: حرکت ما به سمتی است که دولت بر پایه حاکمیت به دنبال هدایت و راهنمایی واحدهای خصوصی باشد و در این راستا باید توان بخش خصوصی با سرمایه گذاری توسط آنها افزایش یابد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: در ابتدای انقلاب، ظرفیت تولید فولاد کشور ۶۷۰ هزار تن و تولید فولاد کشور ۳۶۸ هزار تن بود. این در حالی است که ظرفیت تولید فولاد خام در کشور هم اکنون به بیش از ۱۹میلیون تن رسیده و تا پایان سال جاری از مرز ۲۲.۵میلیون تن فراتر خواهد رفت. همچنین، تولید فولاد نیز در سال گذشته بیش از ۱۴میلیون تن بوده است.

وی افزود: در سال گذشته بیش از ۱۷میلیون و ۴۰۰هزارتن انواع محصولات فولادی در کشور تولید شد و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته این میزان در سال جاری به حدود ۱۸میلیون تن خواهد رسید.

به گفته وی، در افق سند چشم انداز باید به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام و در پایان برنامه پنجم باید به ظرفیت تولید ۴۳ میلیون تن فولاد خام دست پیدا کنیم، همچنین براساس سند چشم انداز باید به صادرات ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن فولاد برسیم و ۳ و نیم درصد از تولید فولاد جهان را در اختیار داشته باشیم.