به گزارش پارس بهروز علیشیری در گفتگو با مهر با اعلام اینکه رقم ورودی سرمایه گذاری در سال ۹۱ بالاترین رقم سرمایه گذاری خارجی کشور تاکنون بوده است، گفت: رقم و گزارش آن به آنکتاد اعلام شده است و در صورت تائید و ثبت توسط آنها، اعلام خواهیم کرد، با این وجود سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته رشدی ۴۵ درصدی را تجربه کرده است و رشد رقم مصوب آن حدود ۲۶ درصد و بیش از ۷ میلیارد دلار بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سرمایه گذاری خارجی در بورس هم روند مثبتی داشته است، تصریح کرد: سرمایه گذاران خارجی همواره در جایی سرمایه گذاری می کنند که فضای سرمایه گذاری در آنجا مطلوب، موضوع حاکمیت شرکتی رعایت، امنیت سیاسی و اقتصادی فراهم شده و سود بیشتری کسب کنند که در اقتصاد ایران چنین فضا و مزیت هایی وجود دارد.

برنامه های جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۲

وی دیگر ویژگی مهم برای سرمایه گذاری خارجی را مربوط به مقررات دانست و تصریح کرد: برای تسهیل در کار سرمایه گذاران خارجی آئین نامه ها و اقدامات مهمی صورت گرفته است و در تمام استان های کشور مراکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از حمایت جدی این سازمان از سرمایه گذاران خارجی خبرداد و افزود: مجموعه ای از این عوامل باعث مطلوب شدن فضای اقتصادی ایران برای سرمایه گذاری خارجی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ چند اقدام اساسی و هم در دستور کار داریم که پیام های مثبتی را به سرمایه گذاران خارجی می دهد، اولین اقدام تغییر ساختار سازمان سرمایه گذاری خارجی بر پایه ماده ۱۱۱قانون برنامه است که به ما کمک می کند که یک ساختار حرفه ای، تخصصی و چابک برای سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم.

طراحی پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی

علیشیری ویژگی دوم را طراحی یک پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی با تامین منابع مالی خارجی ذکر و بیان کرد: اقدام نرم افزاری در حوزه مجازی برای سرمایه گذاران مهم است که بتوانند به صورت الکترونیکی کارهای خود را انجام دهند.

وی از طراحی بسته ها و مشوق های جدید سرمایه گذاری خارجی طی دو ماه آینده به عنوان یک اقدام دیگر اعلام کرد و اظهارداشت: تمامی این اقدامات می تواند فضای سرمایه گذاری خارجی را برای جذب منابع مالی خارجی فراهم کند.

معاون وزیر اقتصاد خطاب به بنگاه های بخش خصوصی و تعاونی خواستار تنوع بخشی به نحوه تجهیز منابع مالی شد و عنوان کرد: استفاده از شیوه های مشارکتی راهکار مناسبی در این بخش است. نقش اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برای نشر، توزیع و اشاعه اطلاعات مهم است.