سردار غلامرضا جلالی در همایش نکوداشت هفته پدافند غیر عامل با بیان اینکه افق جدیدی از ارتش های نظامی در فضای سایبری به وجود آمده و حوزه فناوری اطلاعات را از بخشی فرعی به حوزه ای اصلی تبدیل کرده است، اظهار کرد: آمریکایی ها در این حوزه فرمانده فضای سایبری منصوب کرده اند.

وی با اشاره به زمانی که قرار بود وزارت ارتباطات با راه ادغام شود، گفت: اگر این ادغام صورت می گرفت شاید 50 سال به عقب بر می گشتیم لذا نامه نگاری هایی را با شورای نگهبان برای جلوگیری از این کار انجام دادیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه پدافندی ترین طرح وزارت ارتباطات شبکه ملی اطلاعات است، تصریح کرد: آمریکایی ها برنامه های سایبری را برای نفوذ به زیرساخت های کشور تحت دو سناریو تدارک دیده بودند. اولین برنامه برای زمانی بود که مذاکرات 5+1 به نتیجه نرسد و دیگری اینکه اگر ایران با رژیم صهیونیستی دچار نزاع شوند.

وی خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات می تواند نقش ارزشمندی در دفاع از سرمایه های سایبری کشور داشته باشد و نقش آن به اندازه ای است که می تواند وزارت دفاع سایبری کشور نام گیرد.