شرکتی در سوئد چیپس‌هایی تولید می‌کند که فقط یک پر از آنها معادل ۱۱دلار آمریکا قیمت دارد.  

در هر جعبه از چیپس‌های شرکت St. Erik فقط 5عدد چیپس وجود دارد و دانه‌دانه آنها توسط آشپز‌های متخصص این شرکت به‌صورت دستی سرخ می‌شوند. سیب‌زمینی‌، روغن و تمام ادویه‌های به‌کار رفته در تهیه این چیپس‌ها به‌صورت دستی فراوری می‌شوند. گفتنی است فقط طی هفته گذشته 100جعبه 56دلاری این چیپس‌ها فروخته شد.