• لینک کوتاه
 • کد خبر: 38844

  یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران بر ضرورت تغییر نگاه نسبت به کارکرد تکنولوژی و چرخش این نگاه از مصرف‌گرایی و نماد منزلتی به سمت ابزاری در خدمت رفاه و سرعت بیشتر تاکید کرد.

  به گزارش پارس ، مریم رفعت جاه در گفت وگو با (ایسنا) ، با تعریف مفهوم سبک زندگی عنوان کرد: در سال های پیش انسان ها بر مبنای معیارهای سنتی و اعتقادی برای نوع زندگی خود دست به انتخاب می زدند اما با شکل گیری دنیای مدرن که تاکید انسان ها بر معیارهای غیرسنتی و بر مبنای دانش و تخصص بیشتر شد و به دنبال نهاد علمی خاص بودند تا به آن بر اساس ارزش های عقلانی تکیه کنند.

  وی در این رابطه افزود: علم و تکنولوژی در پیوند عمیقی با یکدیگر هستند که هر یک زیربناهای ارزش خاص خود را دارند و فرهنگ و سبک زندگی منحصر به فردی برای افراد به ارمغان می آورند.

  رفعت جاه به تکنولوژی های ارتباطی به عنوان عاملی تاثیرگذار در جوامع سنتی اشاره کرد و گفت: در کشورهای کمتر توسعه یافته برخی مظاهر تکنولوژی نظیر موبایل و اینترنت براساس اصل اقتصادی" فروش بیشتر" وارد این کشورها می شوند و تغییرات فرهنگی و هویتی را به همراه دارند ولی کاربرد آن ها مستلزم فرهنگ این جوامع است.

  این عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: علایق و گرایشات انسان هاست که آنان را به سوی ابداع و استفاده از تکنولوژی سوق می دهد و هر تکنولوژی برای ماندگاری دو شرط پیش روی خود دارد؛ این دو شرط شامل تغیییر کاربردی براساس ارزش ها و علایق افراد جامعه مقصد و پذیرش ارزش های غالب در آن جامعه است.

  رفعت جاه رفاه بیشتر افراد را از پیامدهای نفوذ تکنولوژی دانست و در این رابطه توضیح داد: تکنولوژی در اصل به عنوان وسیله ای برای رفاه و رشد بیشتر افراد فراهم شده است اما درنهایت نحوه کاربرد آن است که می تواند مثبت یا منفی باشد.

  وی افزود: تکنولوژی می تواند در جهت کارآمدی، رفاه و سرعت بیشتر باشد و یا این که نوعی نهاد منزلتی برای افراد به شمار آید و باعث فردگرایی، خودشیفتگی و مصرف گرایی آنان شود.

  این عضو هیات علمی دانشگاه تهران راه حل کاهش اثرات منفی تکنولوژی را این گونه تشریح کرد: استفاده توام با تامل و خودآگاهی از تکنولوژی و تلاش برای کاهش رغبت به مصرف گرایی افراد و همچنین افزایش سطح آگاهی آنان به همراه بازنگری در اهداف یا درون مایه باورهای شخصی و در نهایت تغییر سبک زندگی با معیار تامل محوری و فرد گرایی از راه های کاهش اثرات منفی تکنولوژی است.

  اینترنت جامعه رشد سبک زندگی عضو هیات علمی دانشگاه موبایل مصرف خدمت تکنولوژی رفاه

  ارسال نظر

  آخرین اخبار
  پربحث ترین ها
  سایر رسانه ها