براساس تحلیل داده های هواشناسی در روز شنبه در برخی مناطق دامنه های البرز مرکزی و در روز یکشنبه در برخی نقاط شرق و جنوب شرق ، در ساعات بعد از ظهر بارش پراکنده باران گاهی با رعد وبرق و وزش باد پیش بینی می شود.

روزهای شنبه و یکشنبه بدلیل وزش باد شدید خلیج فارس و تنگه هرمز مواج خواهد بود و در برخی مناطق جنوب غرب کشور باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست.

همچنین تا اواسط هفته آینده روند افزایش دما برای غالب مناطق کشور پیش بینی می شود.

بیشینه و کمینه تهران به ترتیب 29 و 15 می باشد.

استان ها

پیش بینی وضعیت آب و هوا

اراک

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

اردبیل

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

ارومیه

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

اصفهان

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

اهواز

کمی ابری در بعضی ساعات وزش بادشدید

احتمال بادوگردوخاک

ایلام

کمی ابری همراه با وزش باد گاهی وزش

بادشدید احتمال بادوگردوخاک

بجنورد

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

بندرعباس

صاف تا کمی ابری و غبارمحلی گاهی وزش باد و

دریا مواج

بوشهر

صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات وزش باد و

دریا مواج

بیرجند

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

تبریز

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

تهران

کمی ابری همراه با وزش باد دربعدازظهر افزایش

ابر

خرم آباد

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

رشت

کمی ابری تا نیمه ابری درپاره ای نقاط وزش باد

مه صبحگاهی

زاهدان

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

زنجان

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

ساری

نیمه ابری در بعضی ساعات بارش پراکنده و مه

صبحگاهی

سمنان

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

سنندج

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

شهر کرد

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

شیراز

کمی ابری گاهی وزش باد

قزوین

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

قم

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

کرج

کمی ابری همراه با وزش باد دربعدازظهر افزایش

ابر

کرمان

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

کرمانشاه

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

گرگان

نیمه ابری در بعضی ساعات بارش پراکنده و مه

صبحگاهی

مشهد

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

همدان

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

یاسوج

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد

یزد

کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش

باد