به گزارش پارس به نقل از مهر، غلامعلی جعفرزاده افزود: این مدل تاکنون در هیچ کشور دنیا اجرا نشده و بالاترین یارانه که در مصر پرداخت شد، شش ماه بود.

وی اظهارداشت: به سه دهک جامعه باید یارانه پرداخت شود و دیگر دهک ها نیازی به یارانه ندارند چرا که افزایش نقدینگی خود عامل تورم و گرانی در جامعه است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: هدفمندسازی یارانه ها کار بسیار خوبی بود ولی به درستی اجرا نشد.

وی افزود: براساس قانون هدفمندی یارانه ها مقرر شد دولت درآمد جدیدی که از محل یارانه ها ایجاد می کند ۳۰ درصد به بخش تولید، ۲۰ درصد در صندوق توسعه ملی ذخیره و ۵۰ درصد هم بصورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند در حالیکه دولت یارانه بخش تولید را پرداخت نکرد.

جعفرزاده در ادامه به توسعه کشاورزی اشاره کرد و اظهارداشت: با برنامه ریزی راهبردی باید تمامی زمین های کشاورزی کشور به زیر کشت برود.

وی گفت: رشد کشاورزی به صورت غیر مستقیم به بهبود وضعیت خانوارهای شهری و روستایی کمک و با افزایش دستمزدها، کاهش قیمت مواد غذایی و تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات واسطه ای همراه می شود.

نماینده مردم رشت یادآورشد: این پدیده به ترغیب و توسعه فعالیت های زراعی، افزایش سرمایه های تولیدی به قشرهای زحمت کش و بهبود کارایی بازار می انجامید.