به گزارش پارس به نقل از شرکت نفت و گاز پارس مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران امروز به منظور شرکت در  « نشست تخصصی بررسی سازوکارهای  توسعه طرحهای پارس جنوبی» به همراه جمعی از مدیران و مجریان شرکت ملی نفت ایران در شرکت نفت و گاز پارس حاضر شد.

احمد قلعه بانی در این نشست با تشریح مهمترین برنامه های شرکت ملی نفت ایران در پارس جنوبی از گشایش بسترهای لازم برای پیشرفت مضاعف در طرح های نفت و گاز این میدان  مشترک خبر داد.

وی در جمع مدیران و مجریان طرحهای در دست اجرای پارس جنوبی اعلام کرد: شرکت ملی نفت ایران طی سال جاری هیچ گونه محدودیتی در خصوص تامین منابع مالی طرحهای توسعه پارس جنوبی نخواهد داشت.

معاون وزیر نفت افزود: مطابق برنامه و روش های تعریف شده، سهم نیازهای مالی پروژه ها از محل بودجه جاری و سرمایه ای کشور تامین شده و در اختیار کارفرمایان و پیمانکاران  طرحها قرار خواهد گرفت.

قلعه بانی از مجریان طرحها خواست تا ضمن برآورد دقیق نیازهای مالی سال جاری برمبنای ردیف های کاری و اولویت طرحهای در دست اجرا، زمینه را برای تخصیص بهینه و استفاده حداکثری و هدفمند از منابع در راستای راه اندازی و توسعه زودهنگام فازهای گازی پارس جنوبی فراهم نمایند.  

در این دیدار، مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس نیز با ارایه گزارشی از دستاوردهای سال گذشته، نقشه اجرایی توسعه روند های عملیاتی طرحهای پارس جنوبی را در جهت تحقق اهداف کوتاه مدت و میان مدت صنعت نفت تشریح کرد.

محمدرضا زهیری تمرکز برنامه توسعه را در راستای اهداف صنعت نفت برای راه اندازی زودهنگام طرحهای مهر ماندگار دولت دانست و اظهار امیدواری کرد، تا در سایه تمهیدات اندیشیده شده، تلاش کارکنان این بخش و تمرکز اجرایی زمینه دستیابی به اهداف کلان صنعت نفت در پارس جنوبی فراهم شود.

در این نشست تخصصی، مجریان طرحهای پارس جنوبی با ارایه گزارش هایی مستقل عمده ترین نیازهای خود را برای پیگیری ردیف های برنامه ای به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کردند.